Överbelasta inte er hushållsel

I varje lägenhet finns tre faser säkrade med 16 ampere vardera, de kallas huvudsäkringar och dessa kan lösas ut av fel eller överbelastning. Överbelastning av huvudsäkringar kan ske om exempelvis dammsugaren, hårtorken och kaffebryggaren är igång samtidigt, denna överbelastning kan resultera i att en huvudsäkring går och det blir strömavbrott. Huvudsäkringarna sitter vid elmätaren i källaren i ett låst skåp. Skåpet är låst av säkerhetsskäl sa att ingen obehörig ska kunna ta sig in. 

Lägenheternas faser klarar max 3680 watts belastning. Ett enkelt sätt att räkna ut hur hög belastning man kan ha på en säkring är att räkna spänningen gånger strömmen.
Spänningen i det svenska elnätet är alltid 230 volt. Strömmen är amperen på säkringen. Vilket blir 230*10 = 2300 watt = belastningen.
Varje maskins (hushållsmaskiner/elradiatorer etc.) belastning står på en etikett.
Kolla produkten innan ni kopplar in samtliga maskiner på samma säkring!
 
På förekommen anledning har styrelsen från och med 171122 beslutat att kostnader i samband med strömavbrott skall bekostas av lägenhetsinnehavaren själv. Undantag gäller vid byggfel då Deromes ska stå för kostnaden.  Det är inte rimligt att enskilda medlemmars strömavbrott på grund av överspänning ska bekostas av hela föreningen då felet är självförvållat.

Skulle du få strömavbrott i lägenheten, kolla då i första hand om automatsäkringarna (finns i din lägenhet) har slåtts ut. Detta för att förhindra onödiga kostnader som du själv kommer faktureras.