Balkong Bygglov

SBK bygglov kräver en kontrollansvarig. Åse Belsby är det. Hon arbetar mot ersättning löpande nedlagd tid för uppdraget. Hon debiterar först föreningen och som sedan via Betalningsförbindelsen som inglasarna har tecknat mot föreningen förs vidare till respektive lägenhet. Är det brister/fel ska de framföras till henne via mail så att dokumentation finns. ase@novoscen.se . Hon kommer när monteringarna är klara att besiktiga och avge sitt slutbevis till SBK varefter bygglovet avslutats.