Ang. skötseln av föreningens gård

Som fler av er medlemmar kanske har uppmärksammat är skötseln av föreningens gård för tillfället inte upphandlad av något externt företag utan driften sköts av föreningen (i huvudsak styrelseledamot  Rune Carlsson). Anledningen till detta är att när entreprenörens/Deromes garantiskötsel upphörde tidigare i år och styrelsen tog in offert för fortsatt skötsel, var kostnaden så pass hög i förhållande till för säsongen kvarvarande arbete, att det beslutades att föreningen istället själva skulle hantera detta. Bl.a. har en gräsklippare inhandlats och tack vare detta sparar föreningen en inte obetydlig summa pengar. Ambitionen är att inför nästa säsong handla upp en entreprenör för arbetet, och inför det finns tid och möjlighet att ta in fler offerter, prisjämföra och få till ett bra avtal. Om någon är intresserad och kan tänka sig att stötta i arbetet är det såklart uppskattat, kontakta isf. styrelsen via hemsidan.

//Styrelsen