Risk FTX-aggregat

I samband med garantibesiktningen och pågående avhjälpande av fel har det uppmärksammats en risk med FTX-aggregaten som finns installerade i lägenheterna. Hitills har två stycken ramlat ned p.g.a. felaktig montering. Detta innebär en stor risk och tillsvidare avråder vi (styrelsen och Derome) starkt från att nyttja bänkytan under aggregatet som t.ex. skötbord eller förvaring av något annat ömtåligt. Styrelsen har lyft frågan till Derome som i sin tur driver den gentemot installatören Bravida. Styrelsens krav är att Derome/Bravida ska kunna garantera säkerheten för samtliga installerade aggregat.

//Styrelsen