Ang. Läckage

Flertalet medlemmar upplever problem med inträngande vatten på sina balkonger. Derome är informerade och felsökning och åtgärder pågår, dock tycks inte hitills vidtagna åtgärder (bl.a. tätning/fogning balkongplattor) ha gett önskad effekt. När styrelsen träffade Derome igår bad vi dem återkomma med en plan över vilka åtgärder man planerar samt tillhörande tidplan. Vi återkommer när vi vet mer.

//Styrelsen