Avgiftshöjning

Fr.o.m. årsskiftet träder en avgiftshöjning på 1,3% för föreningen i kraft.
Anledningen till det är i huvudsak att fastighetstjänster som tidigare har ingått i garantin efter Deromes överlämnande nu har upphört och som föreningen alltså fortsättningsvis själva behöver bekosta.
Detta är alltså inga som helst konstigheter utan snarare praxis i en relativt ny förening.

//Styrelsen