Information angående sopsugssystemet

På grund utav att sopsugssystemet hanteras dåligt av medlemmar i olika föreningar har sopsamfälligheten kvillebäckens sopsug beslutat att en informationsinsats skall utföras i området. De har därför valt att anlita informatörer från kretslopp och vatten som kommer besöka lägenheterna i området som nyttjar sopsugssystemet. Detta för att sprida information om systemet och se till så att det sköts bättre av föreningarna i området.

De största problemen som finns i nuläget är:

  • Sopor slängs i fel avfallsrör, exempelvis slängs enorma mängder icke kompost i kompoströren.
  • För stora saker slängs. Exempelvis har det hänt att stekpannor och andra typer av föremål slängs och orsakar stopp i rören. Det händer också att soppåsar fulla med kartong och liknande pressas ner i rören. Det är viktigt att tänka på att det är lufttryck som transporterar påsarna till borstbindaregata. Stopp orsakade av exempel som nämns ovan är en väldigt onödig kostnad för föreningarna i området.

Utöver arbete med att sprida information till medlemmarna har även kvillebäckens sopsug beslutat i samråd med envac att byta ut alla tidningsfraktioner till plast. Med andra ord kommer man kunna slänga plast i ett särskilt soprör i snar framtid.

MVH
Styrelsen