Enkät värmeproblem

Vi har utformat en enkät med syfte att samla in information kring samtliga lägenheter som upplever värmeproblem. Om du upplever problem med dina radiatorer är det viktigt att du fyller i enkäten. Med all information tillgänglig hoppas vi att Bravida kan åtgärda de fel som finns i systemet en gång för alla.

LÄNK

ENGLISH:
We have constructed a survey with the purpose of gathering information about all apartments affected by issues with their radiators. If you are experiencing troubles with your radiators it's important that you take part in the survey. With all information available we hope that Bravida can resolve the issues that are currently present in our heating system.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för BRF Trädriket