Dags för Årsstämma 2021

Hej kära grannar! 

Årets stämma börjar närma sig och det är dags att lämna in era motioner till oss i styrelsen så vi kan behandla dem.

Motionerna kommer att presenteras med kallelsen till stämman som kommer i april.
Våga skriva in era förslag till oss, tillsammans gör vi föreningen till den bästa! Motionerna behöver komma in skriftligt till oss på mailen, brftradriket@gmail.com,
senast den 12 april.
Har ni frågor eller funderingar så hör av er på mailen!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen