Avgiftshöjning 2024

Vid årsskiftet 23/24 kommer vi höja våra avgifterna med 5%. Beroende på hur inflationen och räntenivåerna ter sig framåt, kan en ytterliggare avgiftshöjning bli aktuell under kommande året 2024. 

Vi kommer höja parkeringsplatserna med 50 kr från och med årsskiftet.