Mäklarinformation

Välkommen till informationssidan för mäklare! Här finns grundläggande information om vår förening. Besök gärna SBCs tjänst Mäklarservice via sbc.se

För ytterligare information kan du kontakta föreningens styrelse: brftradriket@gmail.com

Information vid försäljning av lägenhet

Tänk på att du som säljare av din lägenhet i Brf Trädriket är skyldig att lämna över lägenhetspärm, hemsideinloggning och övrig viktig information till köparen vid försäljning. 
 

Vem ska bo i lägenheten?

Mäklaren måste till föreningen ange vem/vilka som ska bo i lägenheten när ansökan om medlemskap inkommer. 
 

Obevakade entréer.

Under visningar av lägenheter får  dörrar, entréer inte lämnas obevakade.
Upptejpning av dörrar är inte tillåtet.
 

Stadgar och årsredovisning

Finns för nedladdning här på hemsidan under fliken: För boende/Dokument.
Kontakta Styrelsen för att få lösenord. 
 

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 
 

In- och utträdesansökan

Skickas till vår förvaltare SBC.
 

Kreditupplysning

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum

Telefon: 0771-722 722
Mejl: kundtjanst@sbc.se
Webbadress: www.sbc.se

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum
Östra Hamngatan 18
411 09 Göteborg

Avgift

I avgiften ingår värme, bredband 250/250, IP-telefoni och grundutbud av TV-kanaler. Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan.
 

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättstillägget som normalt tillkommer för en hemförsäkring ingår i föreningens försäkring. Medlemmar behöver därför inte teckna eget bostadsrättstillägg.
 

Vatten

Kostnaden för egen förbrukning av kall- respektive varmvatten sker genom individuell mätning för varje lägenhet och betalas direkt av den boende på nästkommande månadshyra. 
 

El

Varje bostadsrättshavare tecknar eget abonnemang avseende hushållsel.
Elnätet är Göteborg Energi som partner.
 

TV/Internet/Telefoni

Föreningen har gruppanslutning till Telenor innehållande TV-paket T-1 Bas, bredbandshastighet 250/250, lån av en premium router, telefoni Mini samt fritt lån av 1 HD-box. Kostnad för andra paket eller tjänster samt extra HD-box bekostas av respektive bostadsrättsinnehavare. 
 

Parkering

I källarplan finns garage med 44 st p-platser för bilar (1 000:-/mån).  Av dessa är 10 st laddplatser (1200kr/mån).  Vi har även 3 uppritade MC-platser (200:-/månad) och 1 låsbar MC-box/parkeringar (300:-/månad). Garageplatserna kan enbart disponeras av föreningens medlemmar. Kön till parkering hanteras av SBC.
 

Grillplats & Orangeri

På gården finns ett gemensamt orangeri och en grillplats. Orangeriet som även fungerar som en övernattningslägenhet kan bokas av medlemmarna.  
 

Förråd

Föreningen har både avsedda cykel- och barnvagnsförråd. Det finns även extra förråd som hyrs ut. Även här hanteras kön av SBC.
 

Sophantering

På gården finns sopnedkast för plast, mat- och restavfall.
Kvillebäckens återvinningsrum ligger på Borstbindaregatan längst ner mot bäcken till.