Mäklarinformation

Välkommen till informationssidan för mäklare, här finns grundläggande information om vår förening.

För ytterligare information ber vi dig kontakta föreningens styrelse.

Vem ska bo i lägenheten

Mäklaren måste till föreningen ange vem/vilka som ska bo i lägenheten när ansökan om medlemskap inkommer. 
 

Obevakade entréer.

Under visningar av lägenheter får  dörrar, entréer inte lämnas obevakade.
Upptejpning av dörrar inte tillåtet.
 

Mäklarbild

På medlemmarnas avgiftsavi finns inloggninguppgifter till: https://bonea.realportal.nu/ 
På denna sida kan de hitta uppgifter om sin bostadsrätt och även skriva ut sin mäklarbild.
 

Stadgar och årsredovisning

Finns för nedladdning här på hemsidan under fliken: För boende/Dokument.
 

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 
 

In- och utträdesansökan

Skickas till vår ekonomiska förvaltare.
 

Kreditupplysning

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

NY EKONOMISK FÖRVALTARE F.O.M. 2020-01-01 Nordic life Förvaltnings AB Box 9001  400 91 Göteborg Webbadress www. nordiclife.se  Mail:support@nordiclife.se  Telefon:031-7044520
Även kommer Primär Fastighetsförvaltning AB att avslutas ! Detta egagemang kommer att lyda under vår Ekonomiska förvaltare mer info om detta kommer senare !
 

EEn stor rubrik.

Bonea Förvaltning AB

Telefon: 031-761 27 00
Mejl: info@bonea.se
Webbadress: www.bonea.se

Brf Trädriket 1
c/o BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15
214 31  Malmö

Fastighetsförvaltare:

Primär Fastighetsförvaltning AB

Telefon: 031- 709 10 50
Webbadress: www.primar.se

Avgift

I avgiften ingår värme, bredband 250/250, IP-telefoni och grundutbud av TV-kanaler. Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan.
 

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättstillägget som normalt tillkommer för en hemförsäkring ingår i föreningens försäkring. Medlemmar behöver därför inte teckna eget bostadsrättstillägg.
 

Vatten

Föreningen har abonnemang för vatten med undermätare i varje lägenhet. Kostnaden för egen förbrukning av kall- respektive varmvatten beräknas kvartalsvis utifrån verklig förbrukning. Vattenkostnad per m3. Kallvatten: 16:- Varmvatten: 68:- 
 

El

Varje bostadsrättshavare tecknar eget abonnemang avseende hushållsel.
Elnätet är Göteborg Energi som partner.
 

TV/Internet/Telefoni

Föreningen har gruppanslutning till Telenor innehållande TV-paket T-1 Bas, bredbandshastighet 250/250, lån av en premium router, telefoni Mini samt fritt lån av 1 HD-box. Kostnad för andra paket eller tjänster samt extra HD-box bekostas av respektive bostadsrättsinnehavare.
 

Parkering

I källarplan finns garage med 44 st p-platser för bilar (1 000:-/mån). Vi har även 3 uppritade MC-platser (200:-/månad) och 1 låsbar MC-box/parkeringar (300:-/månad). Garageplatserna kan enbart disponeras av föreningens medlemmar.
 

Grillplats/Orangeri & ute-spa

På gården finns ett gemensamt orangeri, en grillplats och ett härligt ute-spa. SPA och Orangeriet, som även fungerar som en övernattningslägenhet kan bokas av medlemmarna.  
 

Förråd

Föreningen har både avsedda cykel- och barvagnsförråd. Det finns även extra förråd som hyrs ut till den som har det behovet.
 

Sophantering

På gården finns sopnedkast för tidningar, mat- och restavfall.
Kvillebäckens återvinningsrum ligger på Borstbindaregatan längst ner mot bäcken till.