Olovlig uthyrning

Hej!

Det har kommit till styrelsens kännedom att bostadsinnehavare hyrt ut sin lägenhet i andra hand under kortare perioder.  
Vi vill därför förtydliga att detta inte är någonting som stadgarna tillåter. Vill man som bostadsinnehavare hyra ut sin lägenhet i andra hand sker detta under en period på ett år i taget och man ska då ha styrelsens godkännande. Alla uthyrningar som inte följer detta räknas som olovliga.
Se stadgarna nedan. 

31 § 
Får styrelsen kännedom om en olovlig andrahandsupplåtelse (d.v.s utan styrelsens medgivande) så skall styrelsen skicka en rättelseanmodan till medlemmen. D.v.s. att det kommit till styrelsens kännedom att medlemmen upplåter sin bostadsrätt i andra hand utan styrelsens medgivande och därför omedelbart skall se till att den upphör.
 
För andrahandsupplåtelser genom korttidsupplåtelser eller via förmedlingsföretag eller mäklare kommer ej tillstånd att ges, eftersom denna typ av upplåtelser är att likna med hotellverksamhet, vilket inte är förenligt med föreningens ändamål och syfte.

MVH
Styrelsen 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter